Ocean Eleven

13.95

11 pieces of sashimi
3 salmon, 3 tuna, 2 white fish, 2 albacore, 1 shrimp